O nás

Organizace Člověk v tísni již přes 25 let pomáhá doma i ve světě. Stavíme školy v Africe, budujeme zdroje pitné vody a zdravotní střediska. Pomáháme obětem válečných konfliktů. Hájíme lidská práva. Doma pomáháme při každých povodních. Organizujeme festival Jeden svět. V ČR poskytujeme sociální služby a pomáháme studentům i pedagogům více než 3 600 školách. V listopadu 2014 jsme vyhlásili kampaň Lepší škola pro všechny s cílem přesvědčit české dárce o smysluplnosti podpory vzdělávacích programů v České republice. Sbírka je nahlášena magistrátu hl. města Prahy pod č. j. S-MHMP/1551858/2014.

Kontakty

Máte-li dotaz či přání, obraťte se na nás.

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

tel.: +420 226 200 405
e-mail: lepsiskola@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz

Č. ú. sbírky Lepší škola pro všechny: 25511552/0300 IBAN: CZ82 0300 0000 0000 2551 1552

Tým kampaně

Barbora Pavlousková
tel.: +420 226 200 405
mobil: +420 734 428 388
e-mail: barbora.pavlouskova@clovekvtisni.cz

Radka Kachramanová
tel.: +420 226 200 405
mobil: +420 777 787 920
e-mail: radka.kachramanova@clovekvtisni.cz